سلام خانم دکتر .مریم اکبری هستم ۲۹ ساله که در بارداری ۴ رومم به مشکل خوردم در بیمارستان بستری شدم که متوجه شدن مشکل قلبی دارم دارو هایی که دو سال خوردم مگوهگزال به مدت ۲ ماه ولی کاپتوپریل به مدت ۶ ماه ولی بخاطر عصبی شدن دیگه ادامه ندادم به خوردن دارو . - پرسش 322

keyboard_arrow_up