پس از دریافت وقت ملاقات توجه کنید

در زمان تعیین شده در کلینیک حضور به عمل آورید.

فرم پرسشنامه ارائه شده را به طور دقیق پر نمائید.

نهایت همکاری را با منشی کلینیک داشته باشید

اطلاعات پزشکی خود را به طور کامل همراه داشته باشید.

keyboard_arrow_up